Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 86/2016

23 wrzesień 2016

Bielsko- Biała, dnia 22.09.2016r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 86/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 13.09.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia...

Projekt "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii"

14 wrzesień 2016

Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej realizuje projekt pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” Celem projektu...

Konkurs Ofert

13 wrzesień 2016

Zarządzenie nr 86/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku...

Ogłoszenie wyniku licytacji...

11 sierpień 2016

Bielsko-Biała, dnia 04.08.2016r. INFORMACJA Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż unitu stomatologicznego postanowiła: wybrać ofertę z następującą oferowaną ceną: Joanna Kołodziejska...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 73/2016

04 sierpień 2016

Bielsko- Biała, dnia 04.08.2016r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 73/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 19.07.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia...

kreska

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Projekty Unijne

zporr

nss

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 86/2016

Bielsko- Biała, dnia 22.09.2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 86/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.09.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Sergiusz Chmielniak

 

ul. Urodzajna 1/22a

43-300 Bielsko Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

            Dyrektor

               Szpitala Wojewódzkiego

     w Bielsku-Białej

        lek. med. Ryszard Batycki

Projekt "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii"

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej  realizuje projekt pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

 

Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Realizacja projektu przyniesie również oszczędności dla placówki szacowane na około 400 000 zł rocznie.

 

Projekt dofinansowany jest w 80% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Umowa pomiędzy Ministerstwem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej zawarta została 12.05.2015 r. w Warszawie. Wartość projektu to: 7 212 398,00 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę: 5 112 771,60 zł. Wkład własny Szpital zamierza pokryć m.in. z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Zakres projektu obejmuje 4 zadania:

 1. Wykonanie docieplenia stropodachów obiektów szpitala (8715m2) poprzez natryśniecie 12cm pianki PU zabezpieczonej warstwą polimocznika,

 

 

      2. Wymiana opraw oświetleniowych w ilości 4629szt. na oprawy energooszczędne typu LED z zintegrowanym źródłem światła,

 

      3. Wymiana uszczelek w 1050 szt. okien na silikonowe.

      4. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 400kW,

Szacuje się iż energia wyprodukowana ze słońca pokryje w ponad 10% zapotrzebowanie Szpitala na energię elektryczną. Instalacja będzie się składać 1481 ogniw każde o mocy 270W.

Konkurs Ofert

Zarządzenie nr 86/2016
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 t.j. z późn. zm.)

 

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
2)      Oddział Noworodkowy,
3)      Oddział Neurologii,
4)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,
5)      Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,


PAKIET 2

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Poradnia Nefrologiczna,
2)      Poradnia Neurologiczna.

 

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,
2)      położna.

 

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.§ 3

1.      Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1)      Dr n. med. Andrzej Krawczyk – Przewodniczący Komisji
2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3)      Białka Joanna - Członek Komisji
4)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji
5)      Wykręt Barbara – Członek Komisji


2.      Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016 r., o godz. 12:00.


§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.


Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
z up. Wojciech Muchacki

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc 51 kB2016-09-13 13:172016-09-13 13:17
Download this file (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc 68 kB2016-09-13 13:182016-09-13 13:18
Download this file (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc 76 kB2016-09-13 13:182016-09-13 13:18
Download this file (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc 83 kB2016-09-13 13:182016-09-13 13:18

Ogłoszenie wyniku licytacji...

Bielsko-Biała, dnia 04.08.2016r.

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż unitu stomatologicznego postanowiła:

wybrać ofertę z następującą oferowaną ceną:

Joanna Kołodziejska - Lesisz
ul. Wyszogrodzka 8/178

03-337 Warszawa

za kwotę- 130,00 zł

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 73/2016

Bielsko- Biała, dnia 04.08.2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 73/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 19.07.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Bożena Jabłońska

ul. Ruciana 57

43-316 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Bugajski

ul. Sosnowa 21

34-300 Żywiec

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.MED. KATARZYNA KIECAK

ul. Obfita 22

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia:

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. AGNIESZKA KUBALA

ul. Olszówka 149c

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii

JOLANTA CHROMIK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

ul. Słoneczna 32

43-340 Kozy

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii

    Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej

Z UPOWAŻNIENIA
lek. med. Wojciech Muchacki
ZASTĘPCA DYREKTORA D/S LECZNICTWA