logo szpitala

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
tel. 0 pfx. (33) 810 25 91-98


 

 

 

 

Ordynator: Dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski

Z-ca Ordynatora: Lek. med. Marek Frymorgen

Z-ca Ordynatora: Lek. med. Elżbieta Łoniewska-Paleczny

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Donata Sawczuk

 

 

 

 

 

 

 

widok szpitala
 
 • 16 stanowisk intensywnej terapii
 • 6 stanowisk opieki pooperacyjnej
 • sala zabiegowo-diagnostyczna
 • 18 stanowisk wykonywania anestezji
 • spełnione wymagania rozporządzenia MZiOS z 27.02.1988 r w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej
 • specjalizacja Oddziału (referencje f-my DATEX OHMEDA Ltd. (USA) w zakresie monitoringu
 • specjalizacja Oddziału (referencje f-my DRÄGER (Niemcy) w zakresie wentylacji mechanicznej - ostra i przewlekła niewydolność oddechowa, urazy wielonarządowe, urazy czaszkowo-mózgowe, wstrząs septyczny i kardiogenny
 • szczególne procedury: tracheotomia przezskórna - Griggsa i Fantoniego (największa ilość zabiegów w Polsce), wentylacja oscylacyjna dorosłych (największa ilość pacjentów w Polsce), wentylacja oscylacyjna i konwencjonalna z zastosowaniem tlenku azotu, komputerowe drenaże ułożeniowe (jedyne urządzenie w Polsce), kontrapulsacja wewnątrzaortalna, hemodynamika przezprzełykowa w systemie Doplera, cewnikowanie serca, ciągła tonometria.
 • akredytacja w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie anestezjologii i Intensywnej terapii

    Wyposażenie w sprzęt:

 • kompleksowy monitoring funkcji życiowych Datex Ohmeda
 • kompleksowy system infuzji B/Braun
 • jednorodny system wentylacji mechanicznej Dräger AG
 • aparaty do kontrapulsacji, oscylacji oddechowej, bronchofiberoskopii

wejdź i koniecznie zobacz materiały edukacyjne

 


last update 20.03.2010 19:57
webmaster: M.S.