Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Termin składania ofert do dnia 28 czerwca 2021r. do godz. 10:00. 

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie do składania ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert.pdf1905 kB2021-06-18 12:182021-06-18 12:18
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zaproszenia - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 1 do zaproszenia - formularz ofertowy.pdf432 kB2021-06-18 12:182021-06-18 12:18
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zaproszenia - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 1 do zaproszenia - formularz ofertowy.docx22 kB2021-06-18 12:182021-06-18 12:18
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do zaproszenia - obliczenie ceny oferty.pdf)Załącznik Nr 2 do zaproszenia - obliczenie ceny oferty.pdf305 kB2021-06-18 12:182021-06-18 12:18
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do zaproszenia - obliczenie ceny oferty.xlsx)Załącznik Nr 2 do zaproszenia - obliczenie ceny oferty.xlsx15 kB2021-06-18 12:182021-06-18 12:18
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do zaproszenia - wykaz osób.pdf)Załącznik Nr 3 do zaproszenia - wykaz osób.pdf420 kB2021-06-18 12:182021-06-18 12:18
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do zaproszenia - wykaz osób.docx)Załącznik Nr 3 do zaproszenia - wykaz osób.docx23 kB2021-06-18 12:182021-06-18 12:18
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do zaproszenia - projekt umowy.pdf)Załącznik Nr 4 do zaproszenia - projekt umowy.pdf323 kB2021-06-18 12:182021-06-18 12:18
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do projektu Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf)Załącznik Nr 2 do projektu Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf289 kB2021-06-18 12:182021-06-18 12:18
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do projektu umowy - klauzula informacyjna RODO.pdf)Załącznik Nr 3 do projektu umowy - klauzula informacyjna RODO.pdf583 kB2021-06-18 12:192021-06-18 12:19

Zarządzenie nr 71/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 17 czerwca 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy:

Data składania do 24.06.2021 do godz. 12.30

Data otwarcia: 24.06.2021 o godz. 13.00

 

 

Zarządzenie nr 70/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 15 czerwca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 23/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 25 maja 2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składnika majątku trwałego.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż  sprzętu medycznego.

  1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest niżej wymieniony sprzęt medyczny:

1) Aparat RTG PRACTIX 100 s/n: P1-210, z 1998r.

Cena wywoławcza: 13.220,00 PLN

2) Aparat do znieczulania AESTIVA s/n: AMRCO1605, z 1999r.

Cena wywoławcza: 7.200,00 PLN

3) Respirator R 7900, z 1999r.

Cena wywoławcza: 4.408,00 PLN

4) Mikroskop operacyjny neurochirurgiczny VARMIC 900 s/n: 656109/178, z 2005r.

Cena wywoławcza: 20.832,00 PLN

5) Kolumna chirurgiczna KLINOPORT 905 s/n: 001214923, z 2000r.

Cena wywoławcza: 2.668,00 PLN.

       nss