Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 91/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 16.07.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 11 złożonymi na w/w konkurs ofertami.
W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż sprzętu medycznego:
1) Aparat RTG PRACTIX 100 s/n: P1-210, z 1998r.
2) Aparat do znieczulania AESTIVA s/n: AMRCO1605, z 1999r.
3) Respirator R 7900, z 1999r.
4) Mikroskop operacyjny neurochirurgiczny VARMIC 900 s/n: 656109/178, z 2005r.
5) Kolumna chirurgiczna KLINOPORT 905 s/n: 001214923, z 2000r.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje kandydata na stanowisko

Sprzątaczka

Zarządzenie nr 92/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej wykonanych w zewnętrznym podmiocie leczniczym przy użyciu łącza teleinformatycznego (teleradiologii) wraz z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert


Zaproszenie do składania ofert - Przebudowa pomieszczeń pracowni cytostatyków

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Wykonanie przebudowy pomieszczeń pracowni cytostatyków Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała. Termin składania ofert do dnia 27 lipca 2021r. do godz. 14:00.

       nss