Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Bielsko- Biała, dnia 11.10.2021r.
 
Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 133/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 04.10.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.
W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na "Świadczenie usług wewnątrzszpitalnego transportu zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej"

Informujemy, że Komisja Przetargowa powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego:
na dostawę wody mineralnej z dzierżawą dystrybutorów oraz wykonywaniem przeglądów sanitarno-technicznych w okresie
od 15.10.2021 do 14.10.2023 w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej
Oceniała i wybrała ofertę najkorzystniejszą

Informujemy, że Komisja Przetargowa powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż:

Respirator R 7900, producent Datex-Ohmeda, z 1999r.

oceniła i wybrała ofertę najkorzystniejszą:

Informujemy, że Komisja Przetargowa powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż:

Aparat do znieczulania AESTIVA s/n: AMRCO1605, producent Datex-Ohmeda, z 1999r.

Oceniała i wybrała ofertę najkorzystniejszą:

       nss