Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko- Biała, dnia 28.02.2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 27/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 24.02.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert   o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

Bielsko- Biała, dnia 28.02.2020r.

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 26/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 19.02.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert  o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 29 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Oddziały zakaźne_informacja.pdf)Oddziały zakaźne_informacja.pdf530 kB2020-02-27 14:102020-02-27 14:10

Zarządzenie nr 27/2020

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Aneks nr 1

z dnia 24 lutego 2020r.

do Zarządzenia nr 26/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z dnia 19 lutego 2020r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

 W Zarządzeniu nr 26/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 lutego 2020r.,   w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert, wprowadzam następujące zmiany:

§ 1

 

§ 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Lek. Krzysztof Pliszek – Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Sobańska Katarzyna - Członek Komisji”

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                                    Dyrektor

    Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

Szpital Wojewódzki wprowadził zmiany, które zaoszczędzą chorym wizyt w Narodowym Funduszu Zdrowia. Pacjenci nie muszą już potwierdzać tam zleceń na wyroby medyczne. Teraz wystawiają je specjaliści naszej placówki. Dzięki temu chorzy szybciej i łatwiej mogą kupić refundowany sprzęt.
Wychodząc z gabinetu lekarza pacjenci mogą od razu udać się m.in. po okulary lub ortezę. To znaczne ułatwienie dla osób starszych, a także niepełnosprawnych.
Do tej pory zlecenie wydane przez lekarza chorzy musieli osobiście potwierdzać w siedzibie NFZ. Jeżeli dokument był wystawiony błędnie, to trzeba było udać sie do funduszu nawet kilka razy. Narodowy Fundusz Zdrowia wydawał dokument z numerem zlecenia. Dopiero z nim pacjent udawał się do apteki lub sklepu medycznego.
Teraz wszystko załatwiane jest w gabinecie lekarza. Tu drukowane jest potwierdzenie o pozytywnej weryfikacji zlecenia. To ogromne ułatwienie także dla mieszkańców małych miejscowości, którzy do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia mają dość daleko.
 

Zarządzenie nr 26/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 19 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

 
Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego sprzętu i aparatury medycznej postanowiła:
 
W zakresie poz. 7 – wózek ze stelażem z 2001 roku 
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za kwotę brutto: 3,00 zł
 
W zakresie poz. 8 – zestaw sprzątający Tekno 2100, z 2001 roku
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za cenę brutto: 161,00 zł
 
W zakresie poz. 9 – zestaw sprzątający Tekno 2060, z 2001 roku
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za cenę brutto: 119,00 zł
 
W zakresie poz. 10 – wózek gospodarczy Dast (do sprzątania), z 2001 roku
wybrać ofertę:
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za kwotę brutto: 37,00 zł
 
W zakresie poz. 11 – wózek gospodarczy (do sprzątania), z 2001 roku
wybrać ofertę:
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za kwotę brutto: 51,00 zł
 
W zakresie poz. 12 – wózek do sprzątania Merida, z 2001 roku
wybrać ofertę:
Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
za kwotę brutto: 56,00 zł
 
W zakresie poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 13
Przetarg zakończono wynikiem negatywnym ( nie wpłynęła ani jedna oferta)

Fot: Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego.

 

Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska, co wynika z ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Okazją jest dwusetna rocznica urodzin wybitnej reformatorki współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale.

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż trzech sztuk używanych sterylizatorów parowych SC-8, z 1996 roku,   postanowiła:
 
przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)