Logowanie

 • S1
 • SR1
 • S2
 • SR2
 • S3
 • SR3
 • S4
 • SR4

     

 

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczął zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Resort zdrowia szczegółowo określił, kto może z nich skorzystać. Początek szczepień 12 października.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż aparatu do litotrypsji firmy WOLF z 2009r.

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego,  Uchwały nr 13/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 30 marca  2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składników majątku trwałego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż aparatu rtg Bucky Diagnost TH firmy Philips, z 1998r.

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego,  Uchwały nr 13/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 30 marca  2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składników majątku trwałego.

Organizacja odwiedzin w zależności od statusu szczepienia pacjenta i odwiedzających:

 1. Pacjent w pełni zaszczepiony lub ozdrowieniec – możliwe odwiedziny przez:
  1. Osoby zaszczepione z zachowaniem reżimu sanitarnego (zał. Nr 1)
  2. Ozdrowieńcy z zachowaniem reżimu sanitarnego (zał. Nr 1)
  3. Osoby niezaszczepione z negatywnym wynikiem testu z zachowaniem reżimu sanitarnego (zał. Nr 1)
  4. Osoby niezaszczepione przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (zał. Nr 2)
 2. Pacjent nie zaszczepiony i nie jest ozdrowieńcem – możliwe odwiedziny przez:
  1. Z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (zał.nr 2)
   1. Osoby zaszczepione
   2. Ozdrowieńcy
   3. Osoby niezaszczepione, które uzyskały negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2
  2. Pozostałe osoby tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. wizyty pożegnalne lub w celu opieki nad pacjentem)

Podstawowe definicje:

 1. Osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 to:
  1. Po upływie 14 dni po drugiej dawce szczepionki dwudawkowej
  2. Po upływie 14 dni po dawce szczepionki jednodawkowej
 2. Ozdrowieniec to osoba:
  1. Od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku PCR lub testu antygenowego
  2. Posiada Unijny Certyfikat Covid
 3. Osoba posiadająca negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 to:
  1. Osoba, która wykonała test PCR lub test antygenowy nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin
  2. Konieczny dokument potwierdzający wykonany test

Opracowano na podstawie: Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 z dnia 6 września 2021

Dr Bożena Szkolny
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 
 
Krzysztof Pliszek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Załączniki:
Dostęp do URL (Załącznik nr 1 Podstawowe zasady reżimu sanitarnego.pdf)Załącznik nr 1 Podstawowe zasady reżimu sanitarnego.pdf400 kB2021-09-16 13:082021-09-16 13:08
Dostęp do URL (Załącznik nr 2 Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego.pdf)Załącznik nr 2 Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego.pdf396 kB2021-09-16 13:082021-09-16 13:08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż angiografu typ AXIOM ARTIS U firmy SIEMENS, z 2007r.

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego,  Uchwały nr 23/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 25 maja  2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składników majątku trwałego.

       nss