fotografia

Szczepienia przeciwko COVID-19

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej informuje, że szczepienia przeciwko COVID-19 są realizowane zgodnie z Narodowym Programem Szczepień oraz wytycznymi publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.  Obecnie szczepione są osoby z grupy 0, do której należą:

  • pracownicy szpitala węzłowego,
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.
  • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów;
  • rodzice wcześniaków hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka.

Powyższe dotyczy personelu medycznego oraz niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić  i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Informujemy podmioty zewnętrzne, które zgłaszają chęć zaszczepienia pracowników, że należy stosować się do zasad, o których mowa powyżej.

Szpital oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za uprawnienia do szczepienia osób zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne.

Osoby, które zgłaszają się poprzez gabinet.gov.pl proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 534 772 113) w celu ustalenia terminu, gdyż zdarzają się sytuacje, że te zgłoszenia nie są widoczne w systemie.

Jednocześnie informujemy, że obecnie szczepimy około 400-500 osób dziennie i chcielibyśmy całą akcję zakończyć w jak najszybszym terminie, dlatego prosimy o przemyślane ustalanie terminów szczepień, gdyż dochodzi do sytuacji, w których pacjent rezygnuje z ustalonego terminu i konieczne jest wzywanie osób nieplanowanych w danym dniu z listy oczekujących, żeby szczepionka nie uległa zniszczeniu.

Prosimy także o zgłaszanie chętnych do szczepienia zgodnie z instrukcją https://www.hospital.com.pl/index.php/1007-szczepienia-przeciwko-covid-19, a dopiero później ustalanie terminu szczepienia (zgłoszenia te muszą zostać oficjalnie przesłane do MZ w celu wygenerowania skierowań).