fotografia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 166/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 29.12.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami. 
W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

zakres

miejsce / zakres

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Barbara Czyrnek-Zawiślak PEDIATRA; SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIECEJ  ul. Filomatów 18a  43-300 Bielsko-Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji w dziedzinie neurologii dziecięcejw Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

konsultacje w oddziałach

Diagnosta laboratoryjny Joanna Rzepiszczak  Lipnica Wielka 477            34-483 Lipnica Wielka

udzielanie świadczeń zdrowotnych wzakresie diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Serologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej