fotografia

Szczepienia przeciwko Covid-19

W związku z umieszczeniem Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na liście tzw. szpitali węzłowych, wyznaczonych przez resort zdrowia do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid – 19, do dnia 13 stycznia 2021r. podmioty lecznicze winny nadesłać do Szpitala Wojewódzkiego listy pracowników, którzy chcą się zaszczepić.
Koordynator ds. szczepień COVID-19 z ramienia Szpitala: Pani Alina Juraszek-Basa
tel. 810 21 44 adres:  szczepienia@hospital.com.pl


Pierwszy etap narodowego programu szczepień dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, a także personelu administracyjnego i pomocniczego szpitali, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz aptek.
Każda placówka medyczna, która zdecyduje się na udział w programie, powinna wysłać na adres: szczepienia@hospital.com.pl zbiorczą listę pracowników wg załączonego wzoru w wersji edytowalnej elektronicznej (prosimy nie wysyłać skanów). W zestawieniu musi znaleźć się: imię nazwisko, informacja czy jest to pracownik medyczny, czy nie, a także numer PESEL oraz adnotacja, czy dana osoba jest ozdrowieńcem, czy nie jest.

Każda osoba winna wypełnić Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu) i przesłać razem z wykazem.

W e-mailu prosimy o podanie również numeru kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za koordynację szczepień z ramienia placówki w celu skontaktowania się i ustalenia dokładnego terminu.

Szczepimy się
Załączniki:
Dostęp do URL (lista-szczepienia COVID-19.doc)lista-szczepienia COVID-19.doc45 kB2020-12-15 11:062020-12-15 11:06
Dostęp do URL (Zgoda na przetwarzanie danych.docx)Zgoda na przetwarzanie danych.docx11 kB2020-12-16 13:462020-12-16 13:46
Dostęp do URL (Klauzula_informacyjna_MZ.pdf)Klauzula_informacyjna_MZ.pdf504 kB2021-01-26 08:592021-01-26 08:59
Dostęp do URL (Klauzula inf. dla Pacjentów w zw. ze szczepieniami przeciwko covid 19.pdf)Klauzula inf. dla Pacjentów w zw. ze szczepieniami przeciwko covid 19.pdf444 kB2021-01-26 09:012021-01-26 09:01
Dostęp do URL (Klauzula_inf_art_14_RODO.pdf)Klauzula_inf_art_14_RODO.pdf340 kB2021-01-26 09:032021-01-26 09:03