fotografia

Informacja o wynikach konkursu

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 4/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 11.01.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

 W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

Oferent

zakres

AN-MED BROKER Sp. zo.o.
ul. Zamenhofa 26/6
41-200 Sosnowiec

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podwykonawstwa w zakresie kwalifikacji przez lekarza do szczepień przeciw COVID-19 w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej.

Dyrektor Szpitala                      
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej         
Sabina Bigos – Jaworowska