fotografia

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pisemnego na wydzierżawienie terenu o powierzchni 53,5 m²,
z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek
 
Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała zawiadamia o unieważnieniu bez podania przyczyny przetargu na wydzierżawienie terenuo powierzchni 53,5m²,
z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek, ogłoszonego 11 stycznia 2021r. w internecie i na tablicy ogłoszeń Szpitala. Jednocześnie informujemy, że postępowanie zostanie ponowione.