Zawiadomienia o wyborze oferty

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „Świadczenie usług konserwacji, serwisowania i przeglądów układów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz klimatyzatorów typu split eksploatowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”