ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PROCEDURY WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Znak: DAT/0717-21/1026/2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PROCEDURY WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała zawiadamia wszystkich Wykonawców, iż postępowanie na „Świadczenie usług nadzoru budowlanego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej” zostało unieważnione bez podania przyczyny.