Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 14/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej  z dnia 11.02.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim
w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

zakres

miejsce

 

AN-MED BROKER Sp. zo.o.

 

ul. Zamenhofa 26/6

41-200 Sosnowiec

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                    w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w:

1) Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

2) Oddziale Hematologii,

3) Oddziale Neurochirurgicznym,

4) Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

5) Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej,

6) Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

7) Oddziale Kardiologicznym ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

8) Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym,

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 

 

Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA IZABELA WERESZKA-HAMERSKA

 

ul. Miodowa 6

43-330 Stara Wieś

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w:

1)       Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

2) Oddziale Hematologii,

3) Oddziale Neurochirurgicznym,

4) Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

5) Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej,

6) Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

7) Oddziale Kardiologicznym ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

8) Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym,

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 

 

Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

                                                                

………..………………………….

                                                                                                                 Dyrektor Szpitala

   Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

                                                                                                                                                   Sabina Bigos – Jaworowska