Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 18/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 17.02.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się  z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami. W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:
Oferent zakres miejsce
Dominik Wójtowicz INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ul. Wspólna 55A/3 43-300 Bielsko Biała udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno – Położniczej Szpitala Wojewódzkiego                 w Bielsku – Białej. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
Jednocześnie informujemy, że n/w oferta została odrzucona gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia:
Oferent zakres miejsce
BIEROŃSKA ALEKSANDRA GABINET LEKARSKI-LARYNGOLOGICZNY ul. Dworcowa 14 43-340 Kozy udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej. Poradnia Otolaryngologiczna
                                                                                                          Dyrektor Szpitala    Wojewódzkiego w Bielsku-Białej                                                                                                                      Sabina Bigos-Jaworowska