Zasady podawania 2-giej dawki szczepionki w punkcie szczepień w Szpitalu Wojewódzkim

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 06.03.2021 (PLO.454.21.2021.MMI) od 08.03.2021 wprowadzamy następujące zasady:
1. Szczepionka AstraZeneka –  termin drugiej dawki jest wyznaczany 12 tygodni od daty otrzymania pierwszej dawki
2. Szczepionka mRNA Comirnaty- termin drugiej dawki jest wyznaczany 6 tygodni od daty otrzymania pierwszej dawki
3. Osoby w uzasadnionych przypadkach braku możliwości przyjścia do punktu w wyznaczonym terminie prosimy o zgłoszenie tego faktu celem wyznaczenia wcześniejszego terminu:

a. Szczepionka AstraZeneka w 11-12 tygodniu od pierwszego szczepienia
b. Szczepionka mRNA Comirnaty – 35-42 dzień po pierwszej dawce

4. Osoby, które nie zgłoszą się na szczepienie z przyczyn losowych, powinny nawiązać kontakt z punktem celem ustalenia terminu. Termin będzie zależny od możliwości danej osoby jak i od posiadanych szczepionek w punkcie.
5. Natomiast dla osób, które przed 08.03.2021 otrzymały już pierwszą dawkę szczepionki, stosuje się wcześniej obowiązujące zasady.

Dr Bożena Szkolny
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych


Krzysztof Pliszek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej