Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest  brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w :

– Szpital Wojewódzki Al. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w latach 1999 -2000

 – Szpital Nr 3 ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej w latach 1999-2000

– Wojewódzki Szpital Zespolony Nr 1 ul. Wyspiańskiego  w Bielsku-Białej w latach 1999-2000

– Specjalistyczny Szpital Miejski  „Stalownik” ul. Stalowa w latach 1999-2000

– Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Parkowa w Bielsku-Białej w latach 1999

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent,  jego przedstawiciel ustawowy, osoba upoważniona przez pacjenta lub osoba bliska na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 31.08.2021 r. w Archiwum Szpitala Wojewódzkiego  Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-14:00.

W Archiwum Szpitala oraz na stronie internetowej www.hospital.com.pl dostępny jest wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Po wyżej wymienionym terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849).

Załączniki:
Dostęp do URL (udost. dok.-zal1.docx)udost. dok.-zal1.docx23 kB2021-03-17 13:332021-03-17 13:33