Apel do Lekarzy POZ!

W związku z epidemią SARS –CoV-2 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jest placówką, na której spoczywa również walka z koronawirusem.

Zwracamy się z apelem do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, aby nie kierowali chorych na oddziały, które w Szpitalu Wojewódzkim zostały przekształcone w oddziały przeznaczone wyłącznie dla chorych na Covid 19. Są to oddziały: chorób wewnętrznych i diabetologii, kardiologii oraz oddział gastroenterologiczny i chorób wewnętrznych.

 

Od soboty 20 marca dla chorych na Covid 19 w całości zostanie również przeznaczony oddział laryngologii i onkologii laryngologicznej.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami to lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej na skierowaniu wpisuje placówkę, do której kierowany jest pacjent. Zaznaczając wymienione wyżej oddziały naszego szpitala, dodatkowo obciążacie Państwo nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy, którego załoga walczy z koronawirusem, a także 24 godziny na dobę ratuje zdrowie i życie pacjentów, którzy zgłaszają się z wieloma  innymi dolegliwościami.

Licząc na Państwa zrozumienie prosimy o pomoc w tym trudnym czasie epidemii SARS-CoV-2.