ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie odnowienia (recertyfikacji) i nadzorowania (wykonania 2 auditów nadzoru) Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  na zgodność z wymogami norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06 w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101 oraz wydanie certyfikatu w wersji polsko i anglojęzycznej.
Termin składania ofert mija 22 marca 2021 roku o godzinie 9.00. Szczegóły w załącznikach.
Wojciech Świstun
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Załączniki:
Dostęp do URL (Przedmiot zamówienia.pdf)Przedmiot zamówienia.pdf821 kB2021-03-12 14:532021-03-12 14:53
Dostęp do URL (Zalacznik Nr 3 do zaproszenia do składania ofert - Projekt umowy.pdf)Zalacznik Nr 3 do zaproszenia do składania ofert – Projekt umowy.pdf119 kB2021-03-12 14:532021-03-12 14:53
Dostęp do URL (Załącznik Nr 1 do Umowy.pdf)Załącznik Nr 1 do Umowy.pdf65 kB2021-03-12 14:532021-03-12 14:53
Dostęp do URL (Załącznik Nr 2 do Umowy.pdf)Załącznik Nr 2 do Umowy.pdf90 kB2021-03-12 14:532021-03-12 14:53
Dostęp do URL (Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert – formularz ofertowy.docx23 kB2021-03-12 14:542021-03-12 14:54
Dostęp do URL (Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert – formularz ofertowy.pdf100 kB2021-03-12 14:542021-03-12 14:54
Dostęp do URL (Załącznik Nr 3 do Umowy.pdf)Załącznik Nr 3 do Umowy.pdf86 kB2021-03-12 14:542021-03-12 14:54
Dostęp do URL (Zaproszenie do składania ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert.pdf2390 kB2021-03-12 14:542021-03-12 14:54
Dostęp do URL (Formularz PCS-1 Szpital Wojewódzki dla PRS.pdf)Formularz PCS-1 Szpital Wojewódzki dla PRS.pdf501 kB2021-03-18 09:382021-03-18 09:38
Dostęp do URL (Załącznik ISO 14001 i 45001 Szpital Wojewódzki Bielsko-Biała dla PRS.pdf)Załącznik ISO 14001 i 45001 Szpital Wojewódzki Bielsko-Biała dla PRS.pdf290 kB2021-03-18 09:382021-03-18 09:38
Dostęp do URL (Zmiany do zaproszenia do składania ofert 2021-03-18.pdf)Zmiany do zaproszenia do składania ofert 2021-03-18.pdf493 kB2021-03-18 09:382021-03-18 09:38