Rozstrzygnięcie konkursu ofert – 30/2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 30/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 11.03.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

Lp.Oferentzakresmiejsce / zakres
  1.  

RYBAK ANETA Gabinet Lekarski

 

37-450 Stalowa Wola

Al. Aleje Jana Pawła II 24/95

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w czasie podstawowej ordynacji Oddziału
i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
  1.  

Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Ratyński

 

17-312 Drohiczyn

ul. Kramczewska 16

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w czasie podstawowej ordynacji Oddziału
i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
  1.  

Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Maciej Sawczuk

 

43-300 Bielsko-Biała

ul. Rzemieślnicza 9

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w czasie podstawowej ordynacji Oddziału
i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Dyrektor Szpitala

   Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

                                                                                                                                                      Sabina Bigos – Jaworowska