INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej informuje, iż na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 3) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Nr 45/2021 z dnia 19.04.2021r., unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Pakietu 1 na kompleksowe świadczenie usług medycznych   w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG oraz na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 5) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Nr 45/2021 z dnia 19.04.2021r., unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Pakietu 2 na kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej.

Dyrektor Szpitala               
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej     
z upoważnienia lek. Krzysztof Pliszek  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa