Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 47/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 26.04.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 11 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

Oferent

zakres

miejsce / zakres

Indywidualna Praktyka Lekarska Specjalista Radiolog Anna Osierda

 

ul. Modrzewiowa 17

43-340 Kozy

 

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Heinc

 

ul. Szpaków 40

43-300 Bielsko Biała

 

 

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Eliza Bekier INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Elizy Orzeszkowej 43B

43-300 Bielsko Biała

 

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Indywidualna Praktyka Lekarska Roman Frach

 

ul. Filarowa 7A/7

43-300 Bielsko Biała

 

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA RENATA SOKAL

 

ul. Pawła Stalmacha 32/2

43-400 Cieszyn

 

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

lek. Ryszard Dzięgiel Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

ul. Stalowa 33/4

43-310 Bielsko Biała

 

 

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Prywatna Praktyka Lekarska Szymon Anusiewicz

 

ul. Modrzewiowa 6

43-227 Frydek

 

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Anna Korzonkiewicz, Dr n.med. specjalista radiolog, Indywidualna Praktyka Lekarska

 

ul. Jana III Sobieskiego 88/40

43-300 Bielsko Biała

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Izabela Książek Indywidualna Praktyka Lekarska

 

ul. Jagiellońska 16/7

43-502 Czechowice-Dziedzice

 

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Kmiecik

 

ul. Żywiecka 15B

43-365 Wilkowice

 

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Piotr Kurczab PRYWATNY SPECJALISTYCZNY  GABINET KONSULTACYJNY

 

ul. 43-386 Grodziec 92

Kompleksowe świadczenie usług medycznych                w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej

Zakład Diagnostyki Obrazowej