PRACA – diagnosta laboratoryjny

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje kandydata na stanowisko

diagnosta laboratoryjny w Pracowni Serologii

w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Wymagania:

–        uprawnienia do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego, specjalizację lub
w trakcie specjalizacji w zakresie laboratoryjnej  transfuzjologii  medycznej a także uprawnienia pracy w pracowni serologicznej przyznane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.

–        czynne prawo wykonywania zawodu,

–        znajomość procedur laboratoryjnych,

–        doskonałe umiejętności analityczne,

–        bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność.

 

Oferta powinna zawierać:

–        CV i list motywacyjny,

–        kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia,

–        oświadczenie kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Wojewódzki
w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

 

 

Oferujemy:

Rodzaj umowy oraz warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
 

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302

z dopiskiem:Rekrutacja – diagnosta laboratoryjny”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych
dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.