ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: sprzedaż Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, paliw ciekłych w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Bielsko-Biała. Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2021 r. do godz. 14.00.

Zmiany nr 1
do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na
Sprzedaż Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku – Białej przy Al. Armii Krajowej 101, paliw ciekłych w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na trenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Bielsko – Biała

znajdują się w załączonym poniżej pliku: zmiany nr 1 do zaproszenia do składania ofert sprzedaż paliw.pdf