Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 53/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.05.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Lp.

Oferent

zakres

miejsce / zakres

1.

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA NEUROCHIRUGICZNA GRZEGORZ GAC

 

ul. Gwarecka 24A/16

41-902 Bytom

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)     Oddział Neurochirurgiczny,

2)     Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

Oddział Neurochirurgiczny

2.

BARBARA MORAWSKA USŁUGI PIELĘGNIARSKIE

 

ul. Sówki 50/2

80-631 Gdańsk

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresiepielęgniarka /pielęgniarzw:

1)     Oddział Nefrologiczny,

2)     Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,

3)     Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

4)     Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,

5)     Oddział Patologii Noworodka,

6)     Oddział Hematologii,

7)     Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

8)     Oddział Neurochirurgiczny,

9)     Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej,

10)  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

11)  Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

12)  Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej,

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii