Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 
Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 54/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 17.05.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Lp.

Oferent

zakres

miejsce / zakres

  1.  

Indywidualna Praktyka Położnej

Beata Pyjur

ul. Aleja Armii Krajowej 101

43-300 Bielsko – Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu prowadzenia edukacji przedporodowej i poradnictwa laktacyjnego w Szkole Rodzenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Szkoła Rodzenia

  1.  

Małgorzata Osowska

Indywidualna Praktyka Położnej

ul. Aleja Armii Krajowej 101

43-300 Bielsko – Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu prowadzenia edukacji przedporodowej i poradnictwa laktacyjnego w Szkole Rodzenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Szkoła Rodzenia