Praca Inspektora ds. budowlanych

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko
Inspektora ds. budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  • Wykształcenie wyższe budowlane;
  • Umiejętność obsługi komputera (pakiety biurowe).
  • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • Prowadzenie dokumentacji budowlanej Szpitala;
  • Przygotowywanie dokumentacji budowlanej do przeprowadzanych zamówień w zakresie prac remontowo-budowlanych
  • Nadzór nad realizacją umów dotyczących wykonania robót budowlanych, w tym współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego
  • Dokonywanie uzgodnień z właściwymi organami, prac budowlanych przeprowadzanych na terenie Szpitala;
  • Nadzór nad wykonywanymi przez firmy zewnętrzne, kontrolami stanu technicznego budynków oraz instalacji obiektów Szpitala

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja – Inspektor ds. budowlanych”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.