ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zawiadamia wszystkich wykonawców iż w postępowaniu na:

Sprzedaż Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku – Białej przy Al. Armii Krajowej 101, paliw ciekłych w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Bielsko-Biała.

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

Polski Koncern Paliwowy ORLEN Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

Załączniki:
Dostęp do URL (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ paliwa.pdf)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ paliwa.pdf214 kB2021-06-01 14:182021-06-01 14:18