PRACA Fizjoterapeuta

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101 
poszukuje kandydata na stanowisko
Fizjoterapeuta 
1. Wymagania niezbędne 
Wykształcenie wyższe – magister/licencjat fizjoterapii 
2. Wymagania dodatkowe
mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty oraz kursy z zakresu fizjoterapii
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Wykonywanie zadań fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej 
4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV)
b. list motywacyjny
c. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom 
d. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.
Warunki zatrudnienia na stanowisku: Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302 z dopiskiem: „Rekrutacja – Fizjoterapeuta
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.
W przypadku, jeśli dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,  w dokumentach aplikacyjnych należy umieścić oświadczenie:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w załączonych dokumentach aplikacyjnych”.