Przedłużenie terminu składania ofert i otwarcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych .

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy:

Data składania do 24.06.2021 do godz. 12.30

Data otwarcia: 24.06.2021 o godz. 13.00