Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 70/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 15.06.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

 

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

Lp.

Oferent

zakres

miejsce / zakres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Wandzel

 

ul. Armii Krajowej 101

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie patomorfologii wraz z pełnieniem funkcji i obowiązków Kierownika Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Zakład Patomorfologii