Rozstrzygnięcie konkursu ofert powołanym Zarządzeniem nr 67/2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 67/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 10.06.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 16 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

 

Lp.

Oferent

zakres

1.       

BOBA BOGUMIŁA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA – na wezwanie

 

ul Poniatowskiego 5/4

43-200 Pszczyna

 

 

PAKIET 1 pkt 9

2.       

GADOWSKI JANUSZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Krzywa 4

43-430 Skoczów

 

 

PAKIET 1 pkt 9

3.       

KAMIL GIBALEWICZ – INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko-Biała

 

 

PAKIET 1 pkt 9

4.       

GÓRNIKOWSKI ZYGMUNT

 

Aleja Józefa Piłsudskiego 36/25

41-303 Dąbrowa Górnicza

 

PAKIET 1 pkt 9

5.       

Adam Kołodziejczyk

 

ul. Giewont 12

43-300 Bielsko-Biała

 

 

PAKIET 1 pkt 9

6.       

Indywidualna praktyka lekarska Gabriela König-Widuch

 

ul. Wincentego Ogrodzińskiego 19

40-750 Katowice

 

 

PAKIET 1 pkt 9

7.       

Hubert Laprus Praktyka Lekarska

 

ul. Janisława Grondysa 23

43-316 Bielsko-Biała

 

 

PAKIET 1 pkt 9

8.       

GABINET LEKARSKI ANDRZEJ MANOWSKI

 

ul Głęboka 20

43-400 Cieszyn

 

 

PAKIET 1 pkt 9

9.       

Mikołaj Podsiadło

 

ul Filatelistów 15

43-309 Bielsko-Biała

 

 

PAKIET 1 pkt 9

10.    

Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n med. Bronisława Skrzep-Poloczek Specjalista Rehabilitacji Medycznej Pediatra

 

ul. 3 Maja 65

41-800 Zabrze

 

 

PAKIET 1 pkt 9

11.    

STACHURA-PINDEL ELŻBIETA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ELŻBIETA STACHURA-PINDEL

 

Góra Burgałowska 19

34-300 Żywiec

 

 

PAKIET 1 pkt 9

12.    

Robert Tobias INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Ruciana 2

43-300 Bielsko-Biała

 

PAKIET 1 pkt 9

13.    

Indywidualna Praktyka Lekarska – lek. Michał Pluta

 

Os. Sady 25/9

28-340 Sędziszów

 

PAKIET 2 pkt 9

14.    

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Beata Musiał-Marcol

ul. Malwowa 10

43-300 Bielsko-Biała

 

 

PAKIET 2 pkt 9

15.    

JOANNA LORENC Indywidualna Praktyka Lekarska

 

Os. Jagiellońskie 28/67

31-835 Kraków

 

PAKIET 1 pkt 11

16.    

„AN-MED BROKER”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-200 Sosnowiec

ul. Zamenhofa 26/6

 

 

PAKIET 1

PAKIET 2

PAKIET 3

PAKIET 4