Rozstrzygnięcie konkursu ofert powołanym Zarządzeniem nr 71/2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 71/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 17.06.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

„AN-MED BROKER”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-200 Sosnowiec

ul. Zamenhofa 26/6