Rozstrzygnięcie konkursu ofert powołanym Zarządzeniem nr 74/2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 74/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 23.06.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

zakres

miejsce / zakres

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Dudek

 

ul. Wincentego Kadłubka 18

43-300 Bielsko-Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

SZYMON ZUBER ZUMED

 

ul. Gorczańska 9

43-300 Bielsko-Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Zastępcy Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy