ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PROCEDURY WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

DAT /0717-59/4748/2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PROCEDURY WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

            Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała zawiadamia wszystkich Wykonawców iż postępowanie na:
„świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej”
zostało unieważnione bez podania przyczyny.

Z poważaniem                     

           Z-ca Dyrektora                    
ds. Administracyjno-Technicznych       
mgr. inż. Łukasz Matlakiewicz         

Załączniki:
Dostęp do URL (uniewaznienie.pdf)uniewaznienie.pdf97 kB2021-07-01 13:062021-07-01 13:06