ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na:Dostawa oprogramowania Eset Endpoint Protection Advanced wraz z licencją na 510 stanowisk na okres 24 miesięcy do ochrony stacji roboczych, serwerów plików oraz urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Zamawiający Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, zawiadamia, iż dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna
40-246 Katowice, Porcelanowa 19, NIP: 9542398848, KRS: 0000302251

Cena oferty brutto:     44 538,30
 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną sumę punktów:

L.p.

Nazwa Firmy

Cena brutto [zł]

Ocena [C]

Zasady płatności

Ocena [D]

Razem [P]

1

ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna

44 538,30 zł

90,00

2 raty

10

100,00