Porody rodzinne

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i postępujący proces szczepień przeciw COVID-19 oraz odpowiadając na liczne prośby uczestnictwa w porodzie postanowiliśmy od dnia 1 lipca 2021 r. umożliwić porody rodzinne w szpitalu. Poniżej przedstawiamy zasady organizacyjne wizyt:

 1. W trakcie porodu może towarzyszyć:
  1. Ozdrowieniec (do 180 dni od uzyskania wyniku dodatniego PCR w kierunku
   SARS-CoV-2)
   • należy okazać certyfikat ozdrowienia
   • dodatni wynik testu PCR lub antygenowego w kierunku SARS CoV-2
  2. Osoba zaszczepiona
   • 14 dni po drugiej dawce szczepionki dwudawkowej
   • 14 dni po szczepionce jednodawkowej
   • należy okazać potwierdzenie zaszczepienia przeciw COVID-19 lub unijny certyfikat COVID
 2. Zasady reżimu sanitarnego
  1. Wietrzenie pomieszczenia
  2. Dezynfekcja rąk
  3. Stosowanie maski zasłaniającej usta i nos
  4. Zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra
  5. Fartuch ochronny
  6. Pakiet (maska, rękawiczki, fartuch można zakupić)
 3. W dokumentacji chorej należy wpisać dane osoby towarzyszącej.
 4. Osoba towarzysząca musi być bez cech infekcji.

Dr Bożena Szkolny
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Krzysztof Pliszek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej