Zasady odwiedziny chorych w Szpitalu Wojewódzkim

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz postępujący proces szczepień przeciw COVID-19 postanowiliśmy od 18.06.2021 r. umożliwić pacjentom wizyty najbliższych w trakcie hospitalizacji. Nadal podstawowym sposobem kontaktu pozostanie łączność telefoniczno- internetowa, niemniej jednak będzie możliwość uzyskania zgody na wizyty dla jednej najbliższej osoby. Kierując się troską o bezpieczeństwo pacjentów, jak i ich rodzin prosimy, aby wyznaczona osoba była albo w pełni zaszczepiona przeciw COVID-19 albo po przechorowaniu (ozdrowieniec do 6 miesięcy od dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2). Poniżej przedstawiamy zasady organizacyjne wizyt:

 1. Czas
 2. od godziny 15.00 do 18.00 każdego dnia
 3. czas trwania – 15 minut
 4. Wizyta możliwa po wcześniejszym umówieniu
 5. Miejsce – ustalone przez personel oddziału
 6. Sala chorych jeżeli chory leżący lub przebywa samodzielnie
 7. Wyznaczone pomieszczenie
 8. Ilość osób
 9. Wyznaczona jedna osoba (optymalnie osoba zaszczepiona lub ozdrowieniec)
 10. Zasady reżimu sanitarnego
 11. Wietrzenie pomieszczenia przed i po wizycie
 12. Dezynfekcja rąk
 13. Stosowanie maski zasłaniającej usta i nos
 14. Zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra
 15. Ostateczną decyzję dotyczącą organizacji odwiedzin podejmuje Kierownik/Ordynator Oddziału po analizie konkretnej sytuacji.

Dr Bożena Szkolny
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Krzysztof Pliszek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej