Zaproszenie do składania ofert – audyt podatkowy

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie usługi audytu podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości będących w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w celu weryfikacji rocznej wartości podatku od nieruchomości aktualnie naliczanych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Termin składania ofert do dnia 16 lipca 2021r. do godz. 14:00.

Załączniki:
Dostęp do URL (Załacznik Nr 3 do zaproszenia - projekt umowy.pdf)Załacznik Nr 3 do zaproszenia – projekt umowy.pdf69 kB2021-07-08 14:042021-07-08 14:04
Dostęp do URL (Załącznik Nr 1 do projektu umowy - zasady bhp, poż. i środ….pdf)Załącznik Nr 1 do projektu umowy – zasady bhp, poż. i środ….pdf61 kB2021-07-08 14:042021-07-08 14:04
Dostęp do URL (Załącznik Nr 1 do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 1 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.pdf414 kB2021-07-08 14:042021-07-08 14:04
Dostęp do URL (Załącznik Nr 2 do projektu umowy - klauzula informacyjna R….pdf)Załącznik Nr 2 do projektu umowy – klauzula informacyjna R….pdf62 kB2021-07-08 14:042021-07-08 14:04
Dostęp do URL (Załącznik Nr 2 do zaproszenia - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 2 do zaproszenia – formularz ofertowy.docx24 kB2021-07-08 14:042021-07-08 14:04
Dostęp do URL (Załącznik Nr 2 do zaproszenia - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 2 do zaproszenia – formularz ofertowy.pdf76 kB2021-07-08 14:042021-07-08 14:04
Dostęp do URL (Zaproszenie do składania ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert.pdf443 kB2021-07-08 14:042021-07-08 14:04