Pracownik ds. budowlanych

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
poszukuje 
Pracownika ds. budowlanych 
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
• Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu związanym z budownictwem;
• Umiejętność obsługi komputera (pakiety biurowe);
• Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Prowadzenie dokumentacji budowlanej Szpitala;
• Przygotowywanie dokumentacji budowlanej do przeprowadzanych zamówień w zakresie prac remontowo-budowlanych 
• Nadzór nad realizacją umów dotyczących wykonania robót budowlanych, w tym współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego 
• Dokonywanie uzgodnień z właściwymi organami, prac budowlanych przeprowadzanych na terenie Szpitala;
• Nadzór nad wykonywanymi przez firmy zewnętrzne, kontrolami stanu technicznego budynków oraz instalacji obiektów Szpitala
 
Warunki zatrudnienia na stanowisku: 
• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy 
 
Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302  z dopiskiem: „Rekrutacja – Pracownik ds. budowlanych”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.
 
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.