Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Bielsko- Biała, dnia 27.07.2021r.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 92/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 20.07.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.


W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

fotografia