Schematy mieszane dla szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech, Moderna oraz Janssen

Minister Zdrowia w Komunikacie nr 9 (ZPŚ.641.158.2021.JK) dopuścił w systemie rejestracji szczepienia przeciw COVID-19 w realizowanym Narodowym Programie Szczepień potwierdzanie Unijnym Certyfikatem Covid schematów mieszanych w zakresie szczepionek Vaxzevria, Comirnaty, Spikevax w przypadkach gdy zastosowanie schematu mieszanego wynikało z:

1.       Konieczności podania innego rodzaju szczepionki jako drugiej dawki w schemacie szczepienia, w celu jego zakończenia, w sytuacji, gdy korzyści z zakończenia schematu szczepienia, mimo wystąpienia niepożądanego działania po podaniu produktu leczniczego przeważają nad ryzykiem u pacjentów, w szczególności u osób z grup obarczonych ryzykiem ciężkiego przebiegu Covid-19

2.       Wystąpienie niepożądanego działania po podaniu szczepionki, w tym Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego (NOP), powinno zostać odnotowane zgodnie z procedurami

3.       Informacja na temat NOP powinna zostać udokumentowana również w karcie szczepień na lekarskiej wizycie kwalifikującej do szczepienia w oparciu o dokumentację medyczną

4.       Drugie szczepienie należy przeprowadzić z zachowaniem odstępu przewidzianego w ChPL

5.       O kwalifikacji osoby szczepionej do drugiej dawki innym preparatem niż został podany decyduje lekarz w oparciu o odnotowany NOP oraz korzyści zdrowotne z zakończenia schematu szczepienia

6.       W przypadku schematu mieszanego w ramach jednego cyklu szczepienia stosuje się schemat dwudawkowy. Brak wskazań do podania trzech dawek szczepionek

 

Dr Bożena Szkolny
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

 

Krzysztof Pliszek
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
     Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej