Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej – w zakresie konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Znak: DAT/0717- 68 /5527 /2021
Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, zawiadamia, iż w postępowaniu na:
świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

Dźwig Serwis Zbigniew Wysocki
ul. Kowalska 17
43-316 Bielsko-Biała

Na kwotę brutto: 63 689,40  PLN

Wybrana oferta uzyskała najwyższa łączną liczbę punktów stosując kryteria oceny ofert określone w zaproszeniu do składania ofert.

L.p.

Nazwa firmy

Cena brutto

Ocena

80 %

Czas przystąpienia do usunięcia awarii od momentu jej zgłoszenia

Ocena 20 %

Razem

1.

Dźwig Serwis Zbigniew Wysocki
ul. Kowalska 17
43-316 Bielsko-Biała

63689,40

80

Do 30 min i do 15 min

20

100

 

 

Załączniki:
Dostęp do URL (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dźwigi.pdf)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dźwigi.pdf216 kB2021-07-29 11:562021-07-29 11:56