Szpital Wojewódzki poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. technicznych

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista ds. technicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  • wykształcenie wyższe techniczne
  • znajomość obsługi komputera – pakiet office
  • mile widziane doświadczenie

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • nadzór nad infrastrukturą techniczną Szpitala
  • dozór nad wykonywanymi  naprawami i przeglądami urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej Szpitala
  • diagnozowanie uszkodzenia urządzeń i instalacji technicznych
  • udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w zakresie spraw Działu Technicznego
  • prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie podległych spraw.

Warunki zatrudnienia na stanowisku: Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja – Specjalista ds. budowlanych”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.