Zaproszenie do składania ofert – audyt podatkowy

Zaproszenie do składania ofert – audyt podatkowy

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie usługi audytu podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości będących w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w celu weryfikacji rocznej wartości podatku od nieruchomości aktualnie naliczanych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2021r. do godz. 14:00.