Praca Operator sterylizatora

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko
OPERATOR STERYLIZATORA 

 

1. Wymagania:

  • średnie wykształcenie oraz uprawnienia kwalifikacyjne typu E – 3 miesiące stażu

(w przypadku braku posiadania kursu kwalifikacyjnego, możliwość uzupełnienia)

2. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja – operator sterylizatora”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych
dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.