Praca Położna

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101 
poszukuje kandydata na stanowisko
POŁOŻNA 
 
Forma zatrudnienia do uzgodnienia
 
Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302 z dopiskiem: „Rekrutacja – położna”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.
 
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.