Praca Salowa

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko
SALOWA

1. Wymagania:

  • wykształcenie podstawowe, zawodowe,
  • mile widziane wcześniejsze doświadczenie na stanowisku salowa/salowy.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • wykonywanie zadań na optymalnym poziomie jakościowym i ilościowym.

3. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302

z dopiskiem:Rekrutacja – salowa”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.