INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym postępowanie konkursowe ogłoszone Zarządzeniem Nr 100/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej z dnia 4 sierpnia  2021r. unieważnia się.
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska