Konserwator aparatury medycznej

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje kandydata na stanowisko

Konserwator aparatury medycznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

–          wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (elektronika, inżynieria medyczna)

–          znajomość obsługi komputera – pakiet office

–          mile widziane doświadczenie

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

–          dokonywanie napraw urządzeń i sprzętu medycznego

–          wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, urządzeń i sprzętu medycznego

–          określanie stopnia zużycia urządzeń i sprzętu medycznego

–          współpraca z firmami serwisującymi urządzenia i sprzęt medyczny.

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku: Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

 

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja – Konserwator aparatury medycznej”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych
dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.