Przedłużenie terminu składania ofert

Bielsko- Biała, dnia 17.08.2021r.

Przedłużenie terminu składania ofert i otwarcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych .

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy:

Data składania do 25.08.2021 do godz. 12.30

Data otwarcia: 25.08.2021 o godz. 13.00

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska