Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 97/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 28.07.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Oferent

Zakres

1.

Indywidualna Praktyka Lekarska Specjalista Radiolog Anna Osierda

ul. Modrzewiowa 17

43-340 Kozy

udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej wykonanych w zewnętrznym podmiocie leczniczym przy użyciu łącza teleinformatycznego (teleradiologii)

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Heinc

ul. Szpaków 40

43-300 Bielsko Biała

udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej wykonanych w zewnętrznym podmiocie leczniczym przy użyciu łącza teleinformatycznego (teleradiologii)

3.

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA RENATA SOKAL

ul. Pawła Stalmacha 32/2

43-400 Cieszyn

udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej wykonanych w zewnętrznym podmiocie leczniczym przy użyciu łącza teleinformatycznego (teleradiologii)

4.

Anna Korzonkiewicz, Dr n.med. specjalista radiolog, Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Jana III Sobieskiego 88/40

43-300 Bielsko Biała

udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej wykonanych w zewnętrznym podmiocie leczniczym przy użyciu łącza teleinformatycznego (teleradiologii)

5.

Izabela Książek Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Jagiellońska 16/7

43-502 Czechowice-Dziedzice

udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej wykonanych w zewnętrznym podmiocie leczniczym przy użyciu łącza teleinformatycznego (teleradiologii)