OGŁOSZENIE

Bielsko – Biała, dn. 26.08.2021r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej informuje, że na podstawie paragrafu 5 ust. 6 pkt 4  Załącznika nr 3 do Zrządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Nr 101/2021 z dnia 13 sierpnia 2021r., unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych.

Dyrektor                                
Szpitala Wojewódzkiego                  
w Bielsku-Białej                        
Sabina Bigos-Jaworowska